Professions in Ekegusii/ Kisii

English - Ekegusii
An astrologer - Omonyang’enang’eni
A Cook - Omorugi
A fisherman - Omorubi
A blacksmith - Omotiori
A carpenter - Omobachi
A porter - Omosombi emesigo
A pilot - Omogendi chindege
Ambassador - Omoteneneri
Judge - Omonachi ebina
A potter - Omorosi chinyongo
Chief Kadhi - Omonachi ebina bwe'geisiramu
A teacher - Omoorokia